Processie Noorbeek

Een jaarlijks terugkerend gebeuren in Noorbeek is de Bronk, dat vroeg in de zomer plaatsvindt. Het feest begint op de zondagmorgen, drie weken na Pinksteren, met een religieuze processie, gevormd door allerlei gekostumeerde groepen, die de dorpspastoor begeleiden doorheen het dorp. Waarna er twee dagen feest gevierd word door de bewoners van het dorp.

Locatie

Kerk Noorbeek
Pley 8
6255 AG Noorbeek

Meer informatie

Meer info op www.parochiesintbrigidanoorbeek.nl
Stuur zelf een agenda item in