header_image

Contact

Noorbeek

Vroelen 24 6255 NC Noorbeek

Stichting NoorbeekNatuurlijk wil o.a. via de website www.noorbeek.nl een platform bieden waar inwoners, bezoekers en toeristen zien wat Noorbeek en omgeving heeft te bieden en wat de toekomst zal brengen. De toeristische ondernemers van Noorbeek zetten zich in voor een vitaal dorp. Stichting NoorbeekNatuurlijk is Trots op Noorbeek!

Privacy Policy

Stichting Noorbeek Natuurlijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Noorbeek Natuurlijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Noorbeek Natuurlijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens

Contactformulier:

Naam *
Email *
Onderwerp *
Bericht *
[recaptcha id:captcha class:captcha]

Twitter @NoorbeekNieuws
Youtube noorbeeknatuurlijk

Rabobank rek.nr. 116077611
IBAN NL44RABO0116077611
BIC RABONL2U
KvK 14091391

Stichting NoorbeekNatuurlijk is niet BTW-plichtig

Stichting NoorbeekNatuurlijk wil o.a. via de website www.noorbeek.nl een platform bieden aan Noorbeek, zijn inwoners en omgeving. Bezoekers en geïnteresseerden kunnen zien wat Noorbeek en zijn omgeving allemaal te bieden heeft of wat de toekomst zal brengen. Stichting NoorbeekNatuurlijk is Trots op Noorbeek!